විදුලි බිල අඩූ කර ගැනූමට ශීතකරණය භාවිතය

Improve the Efficiency of Your Refrigerator- efficiently to save electricity
ශීතකරණය යනූ සාමාන්‍ය නිවසක විදුලි බිලට ඒකක 40 ත් 55 ත් අතර විදුලි ඒකක ප්‍රමාණයක් දායාද කරනූ ලබන විදුලි උපකරණයකි. නැත්නම් සාමාන්‍ය නිවසක වැඩිම විදුලි පරිභෝජනයක් සහිත විදුලි උපකරණයයි.


මේ නිසා ශීතකරණයක් මිලදී ගැනීමේදී එය තම නිවසට ගැලපෙනවාද යන්න සිතා බලා මිලදී ගත යූතුවා මෙන්ම එය භාවිතයේදී ද ඉතා කාර්යක්ෂම ලෙස භාවිත කළ යූතුය. ශීතකරණයක් මිලදී ගැනීමේදී විශේෂයෙන් තමන්ට ශීතකරණයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි ද යන්න නිවසේ සාමාජිකයන් සියලු දෙනා සිතා බැලිය යූතුය. එමෙන්ම නිවසේ සිටින සාමාජිකයන් ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවධානය යොමූ කළ යූතු ය. ඒ අනූව තම නිවසේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ අවධානය යොමූ කර වෙළෙඳපොලේ ඇති තනි දොර දෙක හෝ තුන වශයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ ශීතකරණයක් මිලදී ගත යූතුය. එසේ නොමැතිව තනි දොර ශීතකරණයක් අවශ්‍ය නිවසට දොර දෙක හෝ තුන ශීතකරණයක් මිලදී ගතහොත් නිකරුනේ සෑම මසකම විදුලි බිලට ඉහළ විදුලි ඒකක ප්‍රමාණයක් එක්කර ගැනීමක් පමණක් සිදුවනූ ඇත. මන්ද තනි දොර ශීතකරණයක් සාමාන්‍යයෙන් වොටි 70 සිට 100 දක්වා වන අතර, දොර දෙක හෝ තුන ශීතකරණ වොටි 135 සිට 170 පමණ විදුලි ප්‍රමාණයක් වැය කරනූ ලබයි.

විදුලි උදුනක් වොටි 3500ඃ 400 පමණ වේ. ස්ත්‍රීක්කයක් වොටි 750 ඃ 1000 කි. මෙවැනි රත්වන උපකරණ සමග ඔබ, මෙම ශීතකරණයක් සඳහා වැයවන වොටි ප්‍රමාණය සසඳා ඇතැම් විට මේ සඳහා යන්නේ ඉතා සූළු වොටි ප්‍රමාණයක් යනූවෙන් සිතිය හැක. නමූත් වෙනත් සෑම උපකරණයක්ම දිනකට විනාඩි ගණනක් පමණක් භාවිත කරන අතර, විදුලි පහන් ද භාවිත කරනූයේ රාත්‍රී කාලයේ පැය 4 ක් හෝ 5 කි. නමූත් ඉතා කාර්යකෂම ශීතකරණ පවා දිනකට පැය 16 සිට 18 දක්වා ක්‍රියාත්මකව පවතී. මේ නිසා තනි දොර ශීතකරණයක් පවා දිනකට විදුලි ඒකක 1.3 සිට 1.8 ක් පමණ පරිභෝජනය කරයි.

ශීතකරණයක් මිලදී ගැනීමෙන් පසූ අප අවධානය යොමූ කළ යූත්තේ එය ස්ථානගත කිරීම පිළිබඳවයි. ශීතකරණයක් නිවස තුළ තැන්පත් කිරීමේදී එයට හිරු රැස් කෙළින්ම පතිත නොවන ස්ථානයක මෙන්ම විදුලි උදුන් වැනි රත්වන උපකරණ සමීපයේ නොතැබිය යූතුය. එමෙන්ම ශීතකරණය සහ පිටූපස බිත්තිය අතර, පරතරය අඟල් 9 කට වඩා වැඩි වන සේ තැබිය යූතුය. එසේ නොවූනහොත් එහි කාර්යකෂමතාව පහත බසිනූ ඇත.

අනෙක් අතට ශීතකරණය තුළ භාණ්ඩ තැන්පත් කිරීමේදී ඒ ඒ කොටස් සඳහා ඇති ස්ථානවල පමණක් අදාළ භාණ්ඩ තැන්පත් කළ යූතුය. උදාහරණ ලෙස අධික ශීතලක් අවශ්‍ය මස් මාළු ආදිය ඊට වෙන් වූ අධි ශීතකරණ කුටියේත් අඩූ සීතලක් අවශ්‍ය වන එළවළු ආදිය පහතම ඇති කුටියෙත් තැන්පත් කිරීම ශීතකරණයේ කාර්යකෂමතාව ඉහළ නන්වා ගැනීමට උපකාරී වනූ ඇත. එමෙන්ම ශීතකරණය තුළ ආහාර අසූරා තැබීමේදී එකිනෙකට තද බද නොවන සේ ඇසිරීමත්, ශීතකරණය තුළට ආහාර දැමීමට පෙර උණූසූම් ආහාර නම් හොඳින් නිවෙන්නට සලස්වා දැමීමත් තෙත ආහාර කඩදාසි හෝ පොලිතින්වලින් ආවරණය කර ශීතකරණයේ තැන්පත් කිරීමත් එහි කාර්යකෂමතාව ඉහළ නැංවීමට හේතු වේ.

අනෙක් අතට ශීතකරණයේ දොර ඇරෙන වැහෙන වාර ගණන අවම කිරීම ද එහි කාර්යකෂමතාව ඉහළ ගැන්වීමට හේතු වේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන් ආහාර පිසීම සඳහා එහි ඇති ද්‍රව්‍ය එළියට ගන්නා විට අවශ්‍ය එළවළු, මාළු හා අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය සියල්ල එකවර ඉවතට ගැනීම තුළින් දොර ඇරෙන වැහෙන වාර ගණන අඩූවේ. එමෙන්ම ශීතකරණයේ ඇති ද්‍රව්‍ය එළියට ගැනීමට ප්‍රථම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද යන්න කල්පනා කර ඊට පසූ දොර ඇර ඒවා ගැනීම කළ යූතුය. එසේ නොමැතිව එහි දොර විවෘත කරගෙන ඉවතට ගත යූතු ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ කල්පනා කිරීමෙන් ශීතකරණයේ ඇති සිසිල් වාතය පිටතට පැමිණේ. එවිට එය නැවත සිසිල්වීමට විශාල කාලයක් ශීතකරණය ක්‍රියාත්මක විය යූතුය.

ශීතකරණයේ කාර්යකෂමතාව ඉහළ නැංවීමට හේතුවන තවත් සාධකයක් වනූයේ එහි නිසි නඩත්තුවයි. ශීතකරණයේ දොර වටෙිට ඇති රබර් බීඩිම කඩතොළු වී ඇත්නම් ඉන් ඇතුළත ඇති සිසිල් වාතය පිටවිය හැක. එමනිසා බීඩිම නිතරම හොඳින් ඇද්දැයි පරීකෂා කර බැලිය යූතුය. එමෙන්ම ස්වයංක්‍රීයව එය ක්‍රියාත්මක වනවාද නැද්ද පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යූතුය. ඉතා කාර්යකෂම ශීතකරණයක් එසේ ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වී පවතිනූයේ පැය 16 ත් 18 ත් අතර කාලයකි.

එසේ නොමැතිව පැය 24 පූරාම ක්‍රියාත්මකව ඇත්නම් එය අලුත්වැඩියා කරගත යූතු තත්ත්වයකි. එමෙන්ම උෂ්ණත්ව පාලනය අවශ්‍ය පරිදි සීරු මාරු කර අවශ්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වයේ ශීතකරණය තබා ගැනීම තුළින් ද සැලකිය යූතු විදුලි බලයක් ඉතිරි කර ගැනීමට හේතු වේ.

ඉහත කරුණූ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීමෙන් ඔබේ නිවසේ විදුලි බිල්පත අඩූකර ගැනීමට ඔබට ඉතා පහසූවෙන් හැකිවනූ ඇත. එය ඔබේ ආර්ථිකයටත් රටෙි ආර්ථිකයටත් මහඟු පිටූබලයකි.

Share on Google Plus

මිතුරන්ටත් දැනගන්නSHARE කරන්න

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment