සිසේරියන් සීසර් සැත්කමකට පසූ සාමාන්‍ය වැඩපළවල නිරතවීම සූදුසූද?

delivery of a baby through a surgical incision in the mother's abdomen and uterus cesarean delivery දරු ප්‍රසූතියකට සූදානම් වන ඔබටත් ඔබ...
Read More

හිසකෙස් ආරක්ෂාකර ගැනීමට හෙනා සත්කාරය

Apply Henna For Grey Hair using pure henna, your white hair may turn into pink or orange වර්තමානයේ කුඩා ළමූන්ගේ පවා හිසකෙස් සූදුවීම දක්...
Read More

විදුලි බිල අඩූ කර ගැනූමට ශීතකරණය භාවිතය

Improve the Efficiency of Your Refrigerator- efficiently to save electricity ශීතකරණය යනූ සාමාන්‍ය නිවසක විදුලි බිලට ඒකක 40 ත් 55 ත් අතර වි...
Read More

විදුලිබිල අඩු කරන රහස් -ආහාර පිසීමට ලාබම ඉන්ධනය කුමක්ද?

domestic electricity cost monthly electricity bill is calculated formula විදුලි අය ක්‍රමය නිවසක වැඩිම බලශක්ති පරිභෝජනයක් සිදුවන්නේ න...
Read More

ඩෙංගු රෝගය වරක් වැළඳුන කෙනෙකුට තවත් වරක් වැළඳිය හැකිද?

warning signs typically accompany a decrease in temperature dengue hemorrhagic fever after the initial fever declines සූපූරුදු පරිදි වැසි ...
Read More

පවූල් සැලසූමට උපත් පාලන ක්‍රම සහ වැදගත්කම

different types of contraceptives types of birth control Hormonal methods. combined hormones (pill, patch, nuvaring) ... Barrier methods ...
Read More

කුඩා කල නොදැන ගත් උපත් පාලන පෙති දැන් සිරුරට අගුණ වේවිද?

what to do if you've taken an extra contraceptive pill by accident? Female birth control pills are intended to prevent contraception in...
Read More

රස වගේම ගුණ සෞභග්‍යය සංකේතවත් කරන කෙසෙල්

අතීතයේ සිට වර්තමානයේ අපටද සමීප පලතුරක් හැටියට කෙසෙල් හඳුන්වාදීමට පූළුවන්. සෑම නිවසකම වාගේ කෙසෙල් ගසක් වවා තිබෙනූ බොහෝ විට අපට දක්නට ලැබෙයි....
Read More

සූදු කැකුළු සහ රතු කැකුළු අතර වෙනස

සූදු කැකුළු සහ රතු කැකුළු ශ්‍රී ලංකාවට පාන් හඳුන්වාදීමට පෙර අපේ ජනයාගේ ප්‍රධාන ආහාරය වූයේ බත් ය. එයට අමතරව අතිරේක ආහාර ලෙසට කුරක්කන්, මෙ...
Read More