ඖෂධ මඟින් පමණක් ශ්‍රවණ ඌනතා යතා තත්වයට පත් කල හැකිද ?

ඖෂධ මඟින් පමණක් ශ්‍රවණ ඌනතා යතා තත්වයට පත් කල හැකිද ?

 ලෝකයේ පැවැත්මට එකිනෙකා අතර සිදුවන සන්නිවේදනය ඉතා වැදගත් සාධකයක්. සන්නිවේදන කාර්යයේදී ශබ්දය මඟින් ඉටුවන්නේ ප්‍රධාන කාර්ය භාර්යයක්. නමුත් එස...
Read More

කොයි හාල් ද කන්න හොඳ?

සහල් අපගේ පෝෂණ රටාවට විශාල අනුබලයක් ලබා දෙන ප්‍රධාන ආහාරයකි. ශක්තිය නිපදවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පෝෂක කොටස් ලබා ගත යුත්තේ පිටතින්ය. කාබෝහයිඩ්...
Read More
දුර ගමනක් ගියාම කකුලේ  ඉදිමීමක් වෙන්නේ ඇයි ?

දුර ගමනක් ගියාම කකුලේ ඉදිමීමක් වෙන්නේ ඇයි ?

දුර ගමනක් ගිහිල්ලා ගෙදර එද්දි ඇතැමෙකුගේ කකුල් දෙක හොදටම ඉදිමිලා තිබෙනවා ඔබ දැක ඇතුවාට කිසිදු සැකක් නැහැ. ඇතැම් විට ඒ අත්දැකිම ඔබත් විදිලත් ...
Read More