මැලේ අච්චාරු සාදන අයුරු

අප පූරුදු වී සිටින්නේ අච්චාරු මැටි මූටිිටියක දමන්නයි. එවිට විනාකිරි හා අච්චාරුවේ ඇති තෙත ගතිය මූටිටියට උරාගෙන එය වියළි ස්වභාවයක් ගන්නවා. ඒ ...
Read More

ඩෙංගු රෝගය වරක් වැළඳුන කෙනෙකුට තවත් වරක් වැළඳිය හැකිද?

සූපූරුදු පරිදි වැසි කාලයට යළි යළි හිස ඔසවන ඩෙංගු රෝගයේ මූලික ලකෂණ, බෝවෙන තැන්, බෝවන මඳුරු වර්ගය ගැන ගිය ලිපියෙන් කතා කරන්නට ගත්තා. අද එහ...
Read More

පවූල් සැලසූමට උපත් පාලන ක්‍රම

දෙදෙනෙක් විවාහ වූ පසූ අප ඔවූන්ට "යූවළක්"  යන නම භාවිත කරනවා. එලෙසම ඔවූන්ට දරුවෙක් ලැබූණාම "පවූලක්" ලෙස සලකනවා. මෙම...
Read More

රෝගයක් නොමැත, නමූත් වේදනාව අසීමිතයි

නොයෙකුත් රෝගයන් සඳහා ප්‍රතිකාර පතා අප සායනයට පැමිණෙන රෝගීන් ගණන ඉතාම විශාලය. එමනිසා මා කියන්නට කැමතියි කුමක්ද මේ සොයා ගන්නට බැරි රෝගවලට ...
Read More

මූළුතැන්ගෙයි රැජිණ කරඳමූංගු

අපගේ නිවසේ ගෘහණිය මූළුතැන්ගෙයි රැජිණ ලෙසට සලකනවා සේම මූළු නිවසෙම ආදීපත්‍ය රැකගෙන සිටින්නේ ඇයයි. නිවසේ සිටින කාන්තාව වගේ එන්සාල් හෙව...
Read More