දරුවන්ගේ ආහාරයට බිත්තර එක්කර ගන්නේ කොහොමද?

නීරෝගී ශක්ති සම්පන්න දරුවෙකු බිහිකිරීම සෑම දෙමාපියෙකුගේම පැතුමයි. ඒ සඳහා ඔවූන් නොකරන දෙයක් නොමැති තරම්ය. දරුවෙකුට ලබාදෙන ආහාර වේලට මස්,...
Read More

හාමූදුරුවරු සඳහා දානමය කටයූතු පිළියෙල කිරීම

ලෝකයේ එකම බෞද්ධ රට වූ ශ්‍රී ලංකාවේ බූදු දහම මේ තරම් නිර්මලව හා උදාර ලෙස රැඳී පවතින්නේ අපගේ මූර දේවතාවන් සේ සලකන ගරු තර මහා සංඝරත්නය නිස...
Read More