පාඩම් කරන විට නිදිමත ඇතිවෙන්නේ ඇයි?

ඇතැම් දරුවන් අධ්‍යාපනයේ නිරත වීමට ප්‍රියතාවක් දක්වයි. ඒත් තවත් පිරිසක් අධ්‍යාපනයේ නිරත වීමට මැලිකමක් දක්වයි. පාඩම් කරන විට නිදිමත ඇතිවන...
Read More

රූපවාහිනි විදුලි බිලට බරක් නොවන්නට නම්

විදුලි බලය ඇති සෑම නිවසකම විදුලි බූබූලක් ඇතිවා සේම වර්තමානයේ , විදුලි බලය නොමැති නිවාසවල පවා බැටරියෙන් ක්‍රියාත්මක වන කළු සූදු රූපවාහිනි...
Read More

වැව් මාළු වේලීම- මාළු වේලෙන ක්‍රම

මාළු වේලීම මගින් සිදු කරන්නේ එය කල් තබාගැනීමයි. බොහෝ විට මෙය අතිරික්තය අපතේ නොයවා ප්‍රයෝජනයට ගැනීමක් ලෙස දක්වන්නට පූළුවන්. නමූත් වැව් ...
Read More

අත් දෙකේ හිරිගතිය ඇති කරන කාපල් ටනල් සහ ලකෂණය

සූමනාවතීට වයස අවූරුදු පනහක් විතර ඇති. පසූගිය මාස දෙක පූරාම වගේ ඇය උදේට නැගිටිටෙි "අත් දෙක හිරිවැටිලා" කියාගෙන කුස්සියේ පොල් ...
Read More

මැලේ ක්‍රමයට විවිධ සලාද වර්ග

මැලේ බිත්තර සලාදය අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කැරටි අල 1 ලොකු ළුෑනූ ගෙඩි 1 සැල්දිරි දඬූ 1 ලීක්ස් සූදුපාට කොටස් 1 ළුෑනූ කොළ ස්වල්පයක් බිත්...
Read More