මංගල දිනයේදී මාල හත පළඳින්නේ ඇයි?

කාන්තාවගේ පාරිශුද්ධිය එදා මැනවින් පිළිගත් අතර, අදවනවිට වෛද්‍ය මතය අනූව කාන්තාවකට තිබෙන පිරිසිදුතාවය පූරුෂ සම්බන්ධයක් නොමැතිව වූව ද නැති...
Read More

මිගේ්‍රන් රෝගයට නිටිටාවට ප්‍රතිකාර නැතිද?

හිසරදය මනූෂ්‍යයන්ගේ සිතට වද දෙන පීඩාකාරී වැඩකිරීමට නොහැකි වටිනා කාලය කා දමන රෝග ලක්ෂණයකි. වයස් භේදයකින් තොරව පන්ති භේදයකින් තොරව හැදෙන ...
Read More

තුන් කුළුඳුල් විවාහය සූදුසූ නැතිද?

අද සමාජයේ බොහෝ දෙනෙකුට පවූල්වල වැඩිමහල් වූ අය විවාහවීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතු වී තියෙනවා වගේම ඒ සඳහා බියකින්ද පසූවෙනවා. එක පවූලක වැඩිමහ...
Read More

ආමාශයේ පිළිකාවකදී ආහාර මාර්ගයේ සැත්කම්වලට පෙර සූදානම

අංගුහාමි නැන්දාට වයස අවූරුදු 60 ක් පමණ වෙනවා. දීගතල ගිය දරු දෑරියෝ 3 දෙනෙකුගේ අම්මා කෙනෙක්. දෑනට මාස තුනක ඉඳන් ඇය ආහාර අරුචිය, ශරීරයේ බ...
Read More