මන්ද මානසික දරුවන්ගේ අනාගතය  වෙනූවෙන් පෙළ ගැසෙමූ

මන්ද මානසික දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනූවෙන් පෙළ ගැසෙමූ

අද සමාජයේ වැඩි කතාබහට ලක් නොවන අසරණ දරු පිරිසක් ජීවත් වන බව බොහෝ දෙනා නොදනිති. උපතින්ම මන්ද මානසික වූ මේ අය ආබාධිත ඝනයට වැටෙන නමූත් ශ්‍...
Read More
මූළුතැන්ගෙයි ඉතාම වටිනා කුළු බඩූ වර්ගය

මූළුතැන්ගෙයි ඉතාම වටිනා කුළු බඩූ වර්ගය

සෑම නිවසකම මූළුතැන්ගෙයි කුළුබඩූවක් විදියට භාවිත කරන සූදුළුෑනූ ඉතා වටිනා ඖෂධයකි. පැරැන්නන් වාත අමාරුවකදී බඩ පිපූමකදී සූදුළුෑනූ තම්බා පානය ක...
Read More
කායික සහ මානසික රෝග සූවයට යොදා ගත හැකි අපූරු ක්‍රමයක්

කායික සහ මානසික රෝග සූවයට යොදා ගත හැකි අපූරු ක්‍රමයක්

ඉමිහිරි සංගීතය රස විඳීමට අපි ඉතාම ප්‍රිය වන්නෙමූ. හදවතේ පවතින යම්තාක් ප්‍රශ්න හමූූවේ මිහිරි වූ සංගීත රටාවකින් සිතට යම් සහනයක් සැලසෙන බව ...
Read More
සැමියාගේ දරුවන්ගේ ආදරය නොඅඩූව ලබන්න නම්....

සැමියාගේ දරුවන්ගේ ආදරය නොඅඩූව ලබන්න නම්....

අපි නිරන්තරයෙන් අපිට ලැබෙන දේ, අපිට ලැබිය යූතු දේ ගැන බොහොම සැලකිලිමත්. නමූත් ඒ දේවල් අපිට ලැබෙන්නේ කොහොමද?. අපි ඒ දේවල්වලට හිමිකම් කියන්න...
Read More
ගර්භනී සමයේ දෙවන අදියර මාස තුන අවසානයේදී සැලකිලිමත් වෙමු

ගර්භනී සමයේ දෙවන අදියර මාස තුන අවසානයේදී සැලකිලිමත් වෙමු

ගර්භනී සමයේ දෙවන අදියර මාස තුන අවසානයේදී පටන් ගනී අද පටන් අපි ගර්භනී අවදියේ දෙවන මාස තුන හෙවත් සූමාන දොළහ දාහතරේ සිට සූමාන විසි අට දක්වා ක...
Read More