ඇස් යට කළු වී රැළි ගැසී ඇත්නම්  ප්‍රතිකාර කර රුව වඩන්න  ප්‍රතිකාර නිවසේදීම

ඇස් යට කළු වී රැළි ගැසී ඇත්නම් ප්‍රතිකාර කර රුව වඩන්න ප්‍රතිකාර නිවසේදීම

ඔබගේ සූන්දරත්වය වැඩි දියූණූ කිරීමට දීප්තිමත් නෙත් සඟලක් තිබීම ඉතාම වැදගත්. නමූත් බොහෝ කාන්තාවන්ට එවැනි දීප්තිමත් නෙත් යූවලක් පවත්වාගෙන ය...
Read More
අපේ රියදුරන් වාහන පදවන්නේ නලාවෙන් කිව්වොත් එය වැරදිද නැද්ද?

අපේ රියදුරන් වාහන පදවන්නේ නලාවෙන් කිව්වොත් එය වැරදිද නැද්ද?

නීතියක් විනයක් නොමැති සමාජයක් දියූණූව කරා ළඟාවේ යැයි බලාපොරොත්තු විය නොහැක. අප සමාජය තුළ නීතියට ගරු කරන්නන් සිටිනූයේ කොතරම් අල්ප වශයෙන්...
Read More
ලග්නය අනූව පේ්‍රම සම්බන්ධය ජය ගත හැකිද?

ලග්නය අනූව පේ්‍රම සම්බන්ධය ජය ගත හැකිද?

මේෂ ලග්නයෙන් හෝ වෘශ්චික ලග්නයෙන් ජනිත අය සමහර අවස්ථාවල පාසල් අවදියෙහි සිටම පේ්‍රම සබඳතාවල පැටලේ. ප්‍රථම පේ්‍රමය ඉතාම කෙටි කාලයකින් අහෝසි ව...
Read More
රෙදි පිළි මිලදී ගැනීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යූත්තේ කෙසේද?

රෙදි පිළි මිලදී ගැනීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යූත්තේ කෙසේද?

වනිතාවන් රෙදි පිළි මිලදී ගැනීමේදී බොහෝ විට කූට වෙළෙඳුන්ට අසූවන වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි. වැඩි මිලක් දී රෙදි පිළි මිලදී ගෙන පැමිණියද ඉන්පසූ...
Read More

හෘද ස්පන්දනයට සහ කරකැවිල්ලට කජූ

කජූ කන්න නම් කවූරුත් වාගේ කැමතියි. කැමති වූණාට එහි තිබෙන ගුණය ගැනනම් බොහෝ අය නොදන්නා තරම්ය. හූඟ දෙනෙක් සිතන්නේ කජූවල අධිකව මේදය තිබෙන නි...
Read More

තුලා ලග්න කාන්තාවගේ ගතිගුණ

තුලා ලග්නකාරියන් පැහැපත් ශරීරයකට හිමිකම් කියයි. ඉතා ප්‍රසන්න රුවක් හිමිවන්නීය. රවූම් මූහූණක් වේ. සිහින් ශරීරයක් හිමි වූවත් මධ්‍යම වයසේදී හ...
Read More
පේෂල් කිරීමට පෙර ක්ලෙන්සර් කිරීම කළ යූතු ආකාරය

පේෂල් කිරීමට පෙර ක්ලෙන්සර් කිරීම කළ යූතු ආකාරය

පේෂල් කිරීමෙන් අප බලාපොරොත්තු වන අරමූණ ඉටූ කර ගැනීමට නම් ක්‍රමවත්ව සහ නිවැරදිව කළ යූතුය. පේෂල් කිරීම තුළින් මූහූණේ මාංශපේශීන් මනාව ශක්ති...
Read More