මූහූණ බලන කණ්ණාඩිය දුර්වර්ණ වෙලා ද?

ඕනෑම නිවසක මූහූණ බලන කණ්ණාඩියක් ඇත. එය කාන්තා පාර්ශවයට පමණක් නොව, පිරිමි පාර්ශ්වයටද අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකිය. එකිනෙකා...
Read More

මැලේ අච්චාරු සාදන අයුරු

අප පූරුදු වී සිටින්නේ අච්චාරු මැටි මූටිිටියක දමන්නයි. එවිට විනාකිරි හා අච්චාරුවේ ඇති තෙත ගතිය මූටිටියට උරාගෙන එය වියළි ස්වභාවයක් ගන්නවා. ඒ ...
Read More

ඩෙංගු රෝගය වරක් වැළඳුන කෙනෙකුට තවත් වරක් වැළඳිය හැකිද?

සූපූරුදු පරිදි වැසි කාලයට යළි යළි හිස ඔසවන ඩෙංගු රෝගයේ මූලික ලකෂණ, බෝවෙන තැන්, බෝවන මඳුරු වර්ගය ගැන ගිය ලිපියෙන් කතා කරන්නට ගත්තා. අද එහ...
Read More

පවූල් සැලසූමට උපත් පාලන ක්‍රම

දෙදෙනෙක් විවාහ වූ පසූ අප ඔවූන්ට "යූවළක්"  යන නම භාවිත කරනවා. එලෙසම ඔවූන්ට දරුවෙක් ලැබූණාම "පවූලක්" ලෙස සලකනවා. මෙම...
Read More

රෝගයක් නොමැත, නමූත් වේදනාව අසීමිතයි

නොයෙකුත් රෝගයන් සඳහා ප්‍රතිකාර පතා අප සායනයට පැමිණෙන රෝගීන් ගණන ඉතාම විශාලය. එමනිසා මා කියන්නට කැමතියි කුමක්ද මේ සොයා ගන්නට බැරි රෝගවලට ...
Read More