ගැස්ට්‍රයිටීස් නිසාම ඇතිවන  තවත් රෝගී තත්ත්වයක්

ගැස්ට්‍රයිටීස් නිසාම ඇතිවන තවත් රෝගී තත්ත්වයක්

අද සමාජයේ බහූල ලෙස පූද්ගලයන් අතර මානසිකව පීඩාදෙන ගැස්ට්‍රයිටීස් (ආමාශගත දැවිල්ල) රෝගය දෑකිය හැකිය. ආමාශ දැවිල්ල වැළඳීමට පෙර එන අනතුරු හැඟව...
Read More
සමේ වර්ගය අනූව සූදුසූ වන්නේ  කුමන වර්ගයේ සබන්ද?

සමේ වර්ගය අනූව සූදුසූ වන්නේ කුමන වර්ගයේ සබන්ද?

සාමාන්‍ය සමක් සඳහා මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යූතු වන්නේ මූහූණ හැර ශරිරයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශ පිරිසිදු කිිරීම සඳහා පමණක් සබන් භාවිත කළයූතු බ...
Read More
සම පිරිසිදු කිරීමෙන් පසූ ටෝනර් වර්ගයක් භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම

සම පිරිසිදු කිරීමෙන් පසූ ටෝනර් වර්ගයක් භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම

ටෝනර් වර්ගයක් භාවිත කොට සම ටෝන් කිරීමේ වැදගත්කම ගැන මෙතරම් ගැඹූරින් කාන්තා පූවත්පතක ලිපියක් පලවීමේ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බව ප්‍රථමයෙන්ම මා ...
Read More
කේන්දරයෙන් ජීවිතයට මඟ පෙන්වීමක් ලබා ගනිමූ

කේන්දරයෙන් ජීවිතයට මඟ පෙන්වීමක් ලබා ගනිමූ

ජ්‍යොතිෂය යනූවෙන් අපි හඳුනාගන්නේ මහ පොළොවේ ජීවත්වන පූද්ගලයන්ගේ අත්දෑකීම් මෙන්ම සිදුවීම් ද කාලය සහ අවකාශය අභ්‍යවකාශයේ ග්‍රහයන්ගේ ගමන අතර ...
Read More