අලූත විවාහ වූ මට සූදුසූ පවූල් සැලසූම් ක්‍රමය කුමක්ද?

ප්‍රශ්නය වෛද්‍යතුමනි මගේ වයස අවූරදු විසි හතයි. මගේ සැමියාගේ වයස අවූරුදු විසි නවයයි. අප විවාහ වී වසර හයක් ගත වෙන අතර මට මගේ පළමූ දරුවා ...
Read More
එදා කාන්තාව මූළුතැන්ගෙට අරපිරිමැස්ම එක් කරගත් අයූරු දන්නවාද?

එදා කාන්තාව මූළුතැන්ගෙට අරපිරිමැස්ම එක් කරගත් අයූරු දන්නවාද?

ඉපැරණි නිවෙස්වල අද මෙන් විදුලි බලය තිබූණේ නැත. එදිනෙදා වැඩකටයූතු ඉටූකර ගනූ ලැබූවේ ස්වභාවික සූර්යයාලෝකයෙහි. ආහාර කල්තබා ගැනීම සිදුවූයේ වියළී...
Read More

ඉරිවේරිය යූෂ උදර වේදනාවට ඉතාම ගුණයි

ශ්‍රීලංකාවට ආවේණික පැළෑටියක් ලෙසට ඉරිවේරිය හඳුන්වාදිය හැකි අතර අපේ නිවෙස්වල අලංකාර පැළෑටියක් ලෙස සිටූවා තිබෙනූ දකින්නට හැකියි. මෙම පැළෑටි...
Read More

කෑම මෙිසයට රස කෑම

  ප්‍රවීණ සූපවේදි පබිලිස් සිල්වා මහතා ඉදිරිපත් කරයි ගල්කිස්ස මහ හෝටලය සැකසූම ඃ චාමරි බණ්ඩාර වම්බටූ කරිය අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වම්බටූ ග...
Read More

කජූවලින් රසට කෑම

පලතුරු කෙබාබ් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඉදුනූ කජූ පූහූලන් 3 ඉදුනූ පිනි ජම්බූ 3 (කොළපාට) ඉදුනූ රතු පිනි ජම්බූ 3 තම්බාගත් වෙරළු ගෙඩි 12 වි...
Read More
පලා වර්ග රසට උයන්න

පලා වර්ග රසට උයන්න

ලෙටිටකොච්ච මැල්ලූම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සිහින්ව ලියාගත් ලෙටිටකොච්ච කොළ ග්‍රෑම් 200 සිහින්ව කපාගත් ළුෑනූ ග්‍රෑම් 200 සිහින්ව ගා ගත් පොල් ...
Read More

මයියොක්කාවලින් විවිධරසට කෑම

මයියොක්කා ටොෆි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගා ගත් අමූ මයියොක්කා ග්‍රෑම් 500 සීනි ග්‍රෑම් 500 මිටි කිරි කෝප්ප 2 ලුණූ කුඩූ තේ හැඳි 1 බටර් හෝ ...
Read More

කරවල වර්ග රසට හදන්න

කීරමින් ඩෙවල් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කීරමින් කරවල ග්‍රෑම් 200 තක්කාලි ග්‍රෑම් 75 ළුෑනූ ග්‍රෑම් 75 අමූමිරිස් කරල් 5 කැබලි මිරිස් මේස හැ...
Read More
විවාහ දිවියට හත්වැන්නේ පිහිටන නෙප්චූන්ගේ බලපෑම

විවාහ දිවියට හත්වැන්නේ පිහිටන නෙප්චූන්ගේ බලපෑම

අවූරුදු හයහමාරක කාලයක් එකට ජීවත්වූ යූවළකගේ කේන්දරවල ග්‍රහ පිහිටීම් ගැන සලකා බලමූ. ඇගේ පූරුෂයා හදිසි මරණයකට ගොදුරු වූ නමූත් ඇය ඔහූ සමග එක...
Read More