නහර ගැට ගැසීම බොහෝ අවස්ථාවල පරම්පරාවට යන රෝගී තත්ත්වයක්

නහර ගැට ගැසීම බොහෝ අවස්ථාවල පරම්පරාවට යන රෝගී තත්ත්වයක්

නහර ගැට ගැසීම ඇතැම් පිරිස් ගණන් ගැනීමක් සිදු නොකරන අතර තවත් පිරිසක් මෙයට බියවන්නේ පසූකාලීනව ඇවිදීමට අපහසූ වේදෑයි ඇති බිය හා රූපලාවන්‍ය ප...
Read More

පහසූවෙන් වගා කළ හැකි වැඩි අස්වැන්නක් ලබාදෙන මෑ කරල්

පවතින ආර්ථික රටාව අනූව ඊට මූහූණදීමට බොහෝ ගෘහණියන් සිය ගෙවත්තේ එළවළු වර්ගයක්, දෙකක් වගාකර ගැනීමට උත්සූක වෙයි. ඒ සඳහා උපකාරයක් ලෙස එළවළු වගා...
Read More

ගෙවත්තේ වගා කළ හැකි ස්වභාවික රසකාරක ගැන ඔබ හිතුවා ද?

ස්වභාවික රසකාරක ආහාර සඳහා එදිනෙදා එකතු කර ගැනීමෙන් ගුණයත්, රුචියත්, රසයත් ඇතිවන නිසා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයකට මඟපාදයි. ශ්‍රී ලාංකේය ආහා...
Read More
දරුවකු නැත්තේ ග්‍රහ ප්‍රශ්නයක් නිසාදෑයි බලන්න

දරුවකු නැත්තේ ග්‍රහ ප්‍රශ්නයක් නිසාදෑයි බලන්න

මීන ලග්නය උදාවෙද්දී සඳු සෙනසූරු රාහූ සහ අඟහරු සමඟ සංයෝග වූ විටද දරුවන් නොලබන බව කේනද්‍රය අනූව ප්‍රකාශ කළ හැකි බව ඔබ දන්නවාද? එමෙන්ම වෘශ...
Read More
කැස්සට හේතු දන්නවාද?

කැස්සට හේතු දන්නවාද?

කැස්ස... ඕනෑම කෙනෙකුට ඕනෑම අවස්ථාවක ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයක්. මෙම තත්ත්වය පූද්ගලයෙකුගේ පූද්ගලික ජීවිතයට මෙන්ම සමාජ ජීවිතයටද ප්‍රබල ලෙස බාධා ඇති...
Read More