තක්කාලි සහ මාළු මිරිස් අච්චාරුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඉදුණූ තක්කාලි ග්‍රෑම් 500 මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 250 තෙල් කෝප්ප 1/2 විනාකිරි කෝප්ප 1/2 ඃ 3·4 සීනි ග්‍රෑම් 50 යන්ත...
Read More

කෙසෙල් මූව සහ පොලොස් සීනි සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පොලොස් ගැටය පොතු ඉවත් කර සෝදා සිහින්ව ලියා කහ අතගා ගැඹූරුතෙලේ රන්වන් පාටට බැදගන්න. කෙසෙල් මූවද සෝදා සිහින්ව ලියා කහ, දෙ...
Read More
සෝයාමීටි ඩෙවල්

සෝයාමීටි ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සෝයාමීටි පැකටි 1 ළුෑනූ ග්‍රෑම් 200 හැඩයට කැපූ මාළුමිරිස් කරල් 3ඃ4 ලීක්ස්වල කද කොටස ග්‍රෑම් 100 (සිහින්ව කපා ගන්න) ...
Read More

අඩූ වියදමකින් කෑම මෙිසයට වෙනසක්

පිලිස්සූ කරවල මිරිස් සම්බෝලය කුටිටි කරවල වර්ගයක් ගෙන හොඳින් සෝදා තෙත ඉවත් කර දර ලිපෙහි නම් කෙසෙල් කොළයක ඔතා තද රස්නයේ අඟුරුවලින් වසා පූළුස...
Read More
ලැබෙන දරුවන් සංඛ්‍යාව  කේන්දරයෙන් බලා ගතහැකි බව ඔබ දන්නවාද?

ලැබෙන දරුවන් සංඛ්‍යාව කේන්දරයෙන් බලා ගතහැකි බව ඔබ දන්නවාද?

බැඳපූ යූවළකගෙන් එක් අයකුගේ කේන්දරයෙහි පෙන්නූම් කරන දරුවන් සංඛ්‍යාව අනෙකාගේ කේන්දරයෙහි පෙන්නූම් කරන දරුවන් සංඛ්‍යාවම නොවීමට ඉඩ තිබේ. එබැ...
Read More

ගෙවත්තට කතුරුමූරුංගා පැළයක්

ඈත අතීතයේ පටන් ආහාරයට ගන්නා කතුරුමූරුංගා අයත් වන්නේ රනිල කුලයටය. වටිනා ඖෂධ ගුණයකින් ද, වැඩි පෝෂණ ගුණයකින්ද යූත් පලා වර්ගයකි. මූඛය දෙපස පැලී...
Read More