නූවණ වඩන ගුණයෙන් යූත් ගොටූකොළ

ඉන්දියාවේත් ශී්‍ර ලංකාවේත් පහත් බිම් පෙදෙස්වල සිට ඉතා උස් පෙදෙස් දක්වා වූ සෑම තැනකම වැවෙන ගොටූකොළ ෂබාස්බ චැබබහඅදරඑල සහ අ්එැර භ්රුක යන ඉංගී්‍...
Read More
සිරුරට අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල  ලබාගන්නේ කොහොමද?

සිරුරට අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල ලබාගන්නේ කොහොමද?

ප්‍රෝටීන සිරුරේ ෙසෙල වර්ධනයටත් ශරීරයේ හානිවන ෙසෙල අලුත්වැඩියා කිරීමටත් උපකාරී වන සංඝටකයකි. ශරීරයේ ඇති විවිධ පද්ධති හොඳින් ක්‍රියාකිරීම සඳහා...
Read More
දරු පැටියෙක් කුසට ආවම මූල් මාස තුනේ පරිස්සම් වෙන්න

දරු පැටියෙක් කුසට ආවම මූල් මාස තුනේ පරිස්සම් වෙන්න

විවාහක යූවළකගේ ඊළඟ පැතුම තමන්ගේ පවූලට පූංචි දරු පැටියෙක් එකතු වනූ දෑකීමයි. මේ පැතුම ඉටූ වන්නට එක් එක් අයට ගත වන කාලය වෙනස් වෙනවා. දරුවෙ...
Read More
සිරුරේ විෂ නසන බාර්ලි

සිරුරේ විෂ නසන බාර්ලි

කුඩා දරුවන්ට වඩා වැඩිහිටි උදවිය ඉතා කැමති පානයක් ලෙස බාර්ලි පෙන්වාදීමට පූළුවන්. ඔවූන් එයට ප්‍රිය කරන්නේ එය රසවත් හා ගුණවත් පානයක් නිසාවෙනි. ...
Read More
කුරක්කන් හැලප

කුරක්කන් හැලප

හොඳට සෝදා පිරිසිදු කර කුරක්කන් ඇට ග්‍රෑම් 400 කුරක්කන් පිටි ග්‍රෑම් 100 රතු කැකුළු හාල් පිටි ග්‍රෑම් 100 පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50 ඃ 75 හීනි...
Read More