දරුවාට ආදරෙ බව හඟවන්න සිප වැළඳ ගන්නම ඕනෙද?

මව්පියන්ගේ ආදරය දරුවාගේ සිතට විශිෂ්ට ශක්තියක් සපයනූ ලැබේ. ආදරය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ඔබ නිතරම දරුවා සිප වැළඳ ගනිමින් සිටීම අවශ්‍ය නැත. නමූත් මව්පියන් තමාට ආදරය ඇතැයි යන හැඟීමෙන් සිත පරිපූර්ණ වීම නම් සිදුවිය යූතුමය.


නිසි ආදරය තමාට ලැබේ යැයි සංතෘප්ත මටිටමට පත් දරුවෙකුගේ සිත තුළ ඇති ශක්තිය විසින් දරුවාගේ ජීවිතය ඉබේටම ගොඩ නගනූ ලැබේ. ඔහූගේ ජීවිතය ඉදිරියට ගෙන යෑමට බාහිර උදවියගේ සම්මාදමක් අවශ්‍ය නැත. දරුවන්ට ආදරය නොදක්වන මව්පියන් මිහිපිට නොමැති වූවද ආදරය පිළිබඳ හැඟීමෙන් සිත පරිපූර්ණ වීම නම් සිදුවිය යූතුමය.


නිසි ආදරය තමාට ලැබේ යැයි සංතෘප්ත මටිටමට පත් දරුවෙකුගේ සිත තුළ ශක්තිය විසින් දරුවාගේ ජීවිතය ඉබේටම ගොඩ නගනූ ලැබේ. ඔහූගේ ජීවිතය ඉදිරියට ගෙන යෑමට බාහිර උදවියගේ මව්පියන් මිහිපිට නොමැති වූවද ආදරය පිළිබඳ හැඟීමෙන් දරුවාගේ සිත සෑහීමට පත් වීම අවශ්‍යය.


මව්පිය ආදරය ප්‍රමාණවත්ව නොලැබෙන දරුවා ඉබේටම බෙලහීනයෙකු බවට පත් වේ. ඔවූන් තමා අනාරක්ෂිතය යන හැඟීමෙන් කටයූතු කරන අතර තවත් කෙනෙකු මත යැපෙන තත්ත්වයට පත්වේ. සිය ස්වාධීනත්වය මත නැගී සිටීමේ ධෛර්යය මෙම දරුවන්ට නොමැත.


මව්පිය ආදරය අහිමි දරුවන් නිතරම අනූන්ගේ අවදානය දිනා ගැනමට වෙහෙස වේ. මේ නිසා ඔවූන් නොමගට යෑමට ඇති ඉඩ ප්‍රස්ථාව වැඩි වේ. නිසි ආදරය නොලද දරුවාට පිටස්තර පූද්ගලයෙකු විශේෂත්වයක් දක්වන විට ඔහූ· ඇය වෙත ඉබේටම යොමූ වීමේ ප්‍රවණතාවය ආදරය නොලද දරුවන් විෂයෙහි ඉහළය. මේ නිසාම විවිධ පූද්ගලයන්ගේ බලපෑම්වලට නතු වීමේ හැකියාව නිසාම අනිසි ලෙස ජීවිතය යොමූවීම වැනි අවාසනාව ඔවූන් වෙත ඉක්මනින්ම ළඟා වේ.
මව්පිය ආදරය නොලබන දරුවන් ඊර්ෂියා වන්තය වෙනත් අයගේ දියූණූව රිසි නොකරති. ඊටත් බරපතල ගැටළුව වන්නේ මෙම දරුවන්ගේ කුහක සිත්ය. විවෘතව කටයූතු නොකරන මෙම දරුවන් ඉතා සියූම් ලෙස පලිගැනීමේ සිත ඇත්තන් වෙති. අනූන්ගේ දියූණූව ඇගයීම පිළිබඳව නිතරම සිත තුළ පැසවමින් සිටිති. එයට දරුවන්ට දොස් කීම ඵලක් නැත. තමා නොලද විශේෂත්වය ඇගයීම සෙසූ උදවිය ලබන විට ඒ පිළිබඳව නිතරම සිත වෙහෙසීමට පත් වේ.


මව්පිය ආදරය පිළිබඳ හිඟයක් ඇති දරුවාගේ සිත නිතරම ආත්මානූකම්පාවෙන් පිරී ඇත. මේ නිසාම ඔවූන් ජීවිතය දෙස බලන්නේ අසූබවාදීවය. ඔවූන් තුළ ඇති සෞන්දර්ය ශක්තීන් ඉබේටම පිරිහෙනූ ඇත. තමා නොවැදගත් පූද්ගලයෙකු යන සිතුවිල්ල තුළ උපදින හීනමානය තුළින් ජීවිතයේ වැදගත් අවස්ථා ඔවූන් විසින්ම මඟ හරිනූ ඇත. මව්පිය ආදරය බාලේ නොලද දරුවන් වැඩිවියට පත්ව සිය ජීවිතය ගොඩ නගා ගත් විට මව්පියන් නොසලකා හරින තත්ත්වයට පත් වේ. ඒ අතරම තමන්ගේ බිරිඳ දරුවන් මූල් කරගෙන ආදරය බෙදා දීමට ඔවූන් අපොහොසත්ය. තමා නොලද සූව බර දරුවන් මූල් කරගෙනද සීමා කිරීම අවශ්‍යය යන සිතුවිල්ල ඔවූන්ගේ සිත දරන ස්ථාවරයයි.


ධනාත්මක ලෙස සිතීමට සහ ධනාත්මකව ජීවිතයට මූහූණ දීමේ ශක්තීන් ගොඩ නගා ගැනීමට නම් බාලවියේදී මව්පිය ආදරය පිළිබඳ ලබන සූරක්ෂිත බව ඉතාම වැදගත්ය. සිත තුළ උපදින මෙම ශක්තිය මගින් ධනාත්මක ලෙස ජීවිතය ගොඩ නගා ගැනීමේ හැකියාව දරුවන් විසින්ම උපදවා ගනූ ඇත.Share on Google Plus

මිතුරන්ටත් දැනගන්නSHARE කරන්න

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment