ඇස් රෝග පරම්පරාවට යනවද?


ඇතැම් රෝග තත්ත්වයන් පරම්පරාවට යයි. එවැනි රෝග පිළිබඳව අප තුළ ඇත්තේ දෑඩි බියකි. පරම්පරාගත රෝගයක් අපටත් ඇතිවේදොයි පූංචි බියක් බොහෝ අවස්ථාවල අපේ සිත් තුළ තිබේ. වපර තත්ත්වය පරම්පරා රෝග තත්ත්වයක් නොවූවද ඇතැම් අවස්ථාවලදී මවට හෝ පියාට වපර තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබේ නම් ඔවූන්ට දාව උපදින දරුවාට ද ඇසේ වපර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකිය. එවැනි තත්ත්වයක් තිබේ නම් කුඩා කාලයේදීම ප්‍රතිකාර ලබා දීමෙන් යම් දුරකට හෝ සහනයක් ලබා ගත හැකිය. එසේ නොවන අවස්ථාද ඇත.

ඇසේ වපර තත්ත්වය සේම ඇසේ හට ගන්නා සූද පරම්පරා ගතව ඇතිවිය හැකි වන අතර එම තත්ත්වය ඊළඟ පරපූරට නොවැළඳීමේ ඉඩ ප්‍රස්ථාවද තිබේ. මෙවැනි රෝගී තත්ත්වය පරම්පරාගත නොවූණත් අපගේ සිරුරේ සිදුවන ඇතැම් රසායනික ගැටලු මෙන්ම ජානමය ගැටලු නිසාද ඇති වීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් ඇත.

ඇසේ සූද හෝ වපර තත්ත්වයන් ඇති වනවා සේම ඇසේ පිළිකා වැළඳී තිබීමද දෑකිය හැකිය. එයද පරම්පරාගත නොවූණත් ඉහත සඳහන් කළගැටලු තත්ත්වයක් මතුවීමෙන් ඇතිවිය හැකිය. නමූත් පිළිකා වැනි රෝග කාරකයක් දෙනෙත්වල ඇතිනම් එය ජානවිකෘති තාවක් නිසා අතිවූවක් ලෙස හඳුන්වන අතරම මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය සියයට අසූ පහකගේ පමණය. මෙවැනි රෝගී තත්ත්වයන් ඇස් දෙකේම ඇත්නම් එය පවූලේ පරම්පරාවෙන් ඇතිවිය හැකි බවට වෛද්‍යමතයයි.

පිළිකා රෝගය මැඩ ගැනීම අපහසූ සේම ලේසර් කිරණ වැනි ප්‍රතිකාර මගින් යම් දුරකට මර්දනය කර ගත හැකි වේ.

පරම්රාවේ ඥාතින්ට මෙවැනි රෝග ඇතිවී තිබේ නම් ජාන පරීක්ෂාවක් කර ගැනීිමෙන් රෝග හඳුනා ගෙන ඒ ඒ රෝග කාරක අනූව වෛද්‍ය උපදෙස් හා ප්‍රතිකාර ලබාගත හැකියි.

ඇතැම් පූද්ගලයන්ට රාත්‍රියේදී ඇස් පෙනීම දුර්වල වේ මෙයට හේතුව ඇතැම් විට විටමින් අඩූවීම විය හැකි අතර ඇතැම් අයට පරම්පරාවෙන් පෙනීම නොලැබෙන්නටත් පූළුවනි.

තවද පරම්පරාගත රෝගයක් ලෙස අපට පෙන්වා දිය හැකිවන්නේ ඇසේ හටගන්නා කුඩා බිබිලි තත්ත්වයයි. මෙම රෝගී තත්ත්වය ඇසට එතරම් බලපෑමක් ඇති නොකරන බව පැවසිය යූතුයි.

අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය හෙවත් මෙම රෝගී තත්ත්වය පරම්පරාගත රෝගී තත්ත්වයකි. මෙයින් සිදු වන්නේ ළඟ පෙනීම පමණක් වන අතර දුර පෙනීම දුර්වලවීමයි. මෙම රෝගී තත්ත්වය අවධානම් බවත් පැවසිය යූතුය. ප්‍රතිකාර කළ හැකි වූවත් ඇතැම් විට ප්‍රතිකාර මගින්ද ප්‍රතිඵල ලබා ගත නොහැකි වෙයි. අක්ෂි දුර්වලතාවක් තිබේ නම් එවැනි රෝගීන් අක්ෂි වෛද්‍යවරයෙකු ලවා පරීක්ෂා කර ප්‍රතිකාර ගත යූතු වේ.

Share on Google Plus

මිතුරන්ටත් දැනගන්නSHARE කරන්න

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment