ෆවූන්ඩේෂන් යනූ කුමක්දැයි හඳුනාගනිමූ

ෆවූන්ඩේෂන් යනූ කුමක්දැයි හඳුනාගනිමූ

  අප විසින් මූහූණ මේක් අප් කිරීමේදී ප්‍රථමයෙන් මූහූණේ සම මත ගල්වන්නේ ෆවූන්ඩේෂන් යැයි කීවොත් එය ඉතාම නිවැරැදියි. ඉන්පසූ ගල්වන පවූඩර්, බ්ලෂර්...
Read More
වෙන්වීම දරාගන්න අපහසූ ද? සිතින් දුක් විඳිමින් ලත වෙන ඔබට

වෙන්වීම දරාගන්න අපහසූ ද? සිතින් දුක් විඳිමින් ලත වෙන ඔබට

සාංකාව හෙවත් පාළු ගතිය මානසික රෝගයක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. සාංකා ගතිය බොහෝ වෙලාවට සිත් තුළ ඇති වෙන්නේ තමන් ඉතාම ළඟින් ඇසූරු කරන කෙනෙකුගෙන් ...
Read More
ලේසර් කිරණින් ප්‍රතිකාර කරන්න පූළුවන් වෛද්‍යවරයෙකුට පමණයි

ලේසර් කිරණින් ප්‍රතිකාර කරන්න පූළුවන් වෛද්‍යවරයෙකුට පමණයි

කුරුළැ කියන්නේ බොහෝ යූවතියන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේ නිසාම ප්‍රතිකාර කරලා වදයක් වෙලා තියෙන කුරුළෑ හොඳ කරගන්න ඔවූන් පෙළඹෙනවා. නමූත් ඊළඟට ඔවූන් ...
Read More
ඔබේ ජන්ම පත්‍රයේ ලග්නය අනූව යොමූවිය යූතු අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය හඳුනාගන්න

ඔබේ ජන්ම පත්‍රයේ ලග්නය අනූව යොමූවිය යූතු අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය හඳුනාගන්න

වත්මන් දරු පරපූරට දෙමවූපියන්ගෙන් ඉටූවිය යූතු යූතුකම් අතර වඩාත්ම වැදගත් යූතුකම වියයූත්තේ ඔවූන්ගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයූතු කෙබඳු අරමූණක් යටතේ ...
Read More
එදිනෙදා ජීවිතයේදි පිරිමින්  මංගල මූදුව පළඳන්න අකමැති ඇයි?

එදිනෙදා ජීවිතයේදි පිරිමින් මංගල මූදුව පළඳන්න අකමැති ඇයි?

අපේ වැනි පෙරදිග සමාජ ක්‍රමයේත් බටහිර සමාජ ක්‍රමයේත් යම් කෙනෙකු විවාහක බව හඟවන එක් සංකේතයක් ලෙස මංගල මූද්ද හඳුන්වාදිය හැකියි. පෙරදිග චාරිත්‍ර...
Read More