සම නිවැරදිව පරීක්ෂා කර ගන්නේ කෙසේද?

කෙනෙකුගේ රුව වැඩි වන්නේ සම පිරිසුදුවට හා ලස්සනට තිබුණොත් පමණයි.සම ගැන සැලකිලිමත් නොවීම නිසා වැඩි දෙනාගේ සම ඉක්මනින් දුර්වරණ වේ. සම විවිධ අයුරින් වර්ග කළ හැකිය. එහෙත් සමේ ව්‍යුහය කෙනෙකුගෙන් කෙනෙකුට වෙනස් වන්නේ නැත. නමුත් සම නිවැරදිව පරික්ෂා කිරිමෙන් සමේ විවිධතා මොනවාදැයි හදුනාගත හැකිය. සමේ වර්ගය හදුනා ගැනිමෙන් එය ආරක්ෂා කර ගැනිම හා ඊට ගැළපෙන ආලේපන තෝරා ගැනීම පහසු වනු ඇත.


සම පරික්ෂා කරන අයුරුමුහුණට ආලේප ආදිය ගල්වා ඇත්නම් ඒවා සියල්ල පිස දමා ඇල්දියෙන් හොදින් මුහුණ සෝදා ගන්න. ඉන්පසු සම හොදින් තෙතමාත්තු කරන්න. මේ අයුරින් සෝදාගත් මුහුණ මේ අයුරින් සෝදාගත් මුහුණ පැයක් පමණ තිඛෙන්නට හරින්න. 
දැන් ටිෂු කැබලි 5ක් ගෙන නළල මත, දෙකම්මුල් මත, නාසය හා නිකට මත හොදින් එලා විනාඩි 5 ක් පමණ වේලාවක් එසේම තිඛෙන්නට හරින්න. පසුව එම ටිෂු කැබලි ඒ ඒ තැන් තදින් ස්පර්ෂ වන සේ පිසදා බලන්න. 
වියළි සමටිෂු කොළ 5ම හොඳින් පැහැදිලිව ඇත්නම්, කිසිදු වෙනසක් නැත්නම් එය වියළි සාමාන්‍ය සමකි. 
තෙල් සහිත සමටිෂු කොළ පහේම තෙල් සහිත නම් එය තෙල් සහිත සමකි.
මිශ්‍ර සමකම්මුල් හැර නිකට, නළල නාසය යන තැන් තෙල් සහිත නම් එය මිශ්‍ර සමකි.

Share on Google Plus

මිතුරන්ටත් දැනගන්නSHARE කරන්න

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment