සෞඛය

රුපලාවන්‍ය

සංචාර

මුළුතැන්ගෙය

ගෙවත්ත

ලිංගික ගැටළු

Latest Posts

නිරෝගී කෙස් කළඹක් සදහා ඖෂධීය ක්‍රමවේදයට අදාල වන තෙල් සම්භාහනය

නිරෝගී කෙස් කළඹක් සදහා ඖෂධීය ක්‍රමවේදයට අදාල වන තෙල් සම්භාහනය

කාන්තාවගේ රුව රැකගැනීම සඳහා කෙස් කළඹට හිමිවන්නේ සූවිශේෂි ස්ථානයකි. කාන්තා රූපලාවන්‍යයේ සූවිශේෂි අංග පහකි. ඒ පංච කල්‍යාණයයි. පංච කල්‍යාණය...
Read More
සෞඛ්‍යයට හිතකර ස්වභාවික සහ නැවූම් බවින් පිරි ශ්‍රී ලංකා තේ

සෞඛ්‍යයට හිතකර ස්වභාවික සහ නැවූම් බවින් පිරි ශ්‍රී ලංකා තේ

අතීතයේදී තේ ඖෂධයක් ලෙස භාවිත වූ අතර, පසූ කාලීීනව එය ජනප්‍රිය පානයක් බවට පත්විය. කෙසේ වූවද තේ හූදු පානයකට වඩා මිනිසා මානසික හා ශාරීරික සූවතාව...
Read More
ඔබට ජය නොලැබූණේ අන් අයගේ වැරදි නිසා කියලද ඔබත් හිතන්නේ

ඔබට ජය නොලැබූණේ අන් අයගේ වැරදි නිසා කියලද ඔබත් හිතන්නේ

අපි ආරම්භයේදී සිටම ජීවිතය ගෙනයන්නට වෙර දරන්නේ සාර්ථකත්වය වෙතටයි. කුඩා දරුවන් විදිහට ජීවිතයේ යම් කිසි කාලෙක අපිට දෙමව්පියයෝ, ගුරුවරු, වැඩිහිට...
Read More

හොඳ කරවල තෝරාගන්නට හරියටම දන්නවාද?

මාළු කෑල්ලක් නැතිනම් කරවල කෑල්ලක් තෙලට දාලා අරගෙන බත් එකට එකතු කරගන්න අපේ ගෘහනියන් අමතක කරන්නේ න...
Read More