සෞඛය

රුපලාවන්‍ය

විශේෂාංග

මුළුතැන්ගෙය

ගෙවත්ත

ලිංගික ගැටළු

සුරතල් සතුන් ඇති කරන ඔබට

රථවාහන උනන්දු ඔබට

Latest Posts

ඖෂධ මඟින් පමණක් ශ්‍රවණ ඌනතා යතා තත්වයට පත් කල හැකිද ?

ඖෂධ මඟින් පමණක් ශ්‍රවණ ඌනතා යතා තත්වයට පත් කල හැකිද ?

 ලෝකයේ පැවැත්මට එකිනෙකා අතර සිදුවන සන්නිවේදනය ඉතා වැදගත් සාධකයක්. සන්නිවේදන කාර්යයේදී ශබ්දය මඟින් ඉටුවන්නේ ප්‍රධාන කාර්ය භාර්යයක්. නමුත් එස...
Read More

කොයි හාල් ද කන්න හොඳ?

සහල් අපගේ පෝෂණ රටාවට විශාල අනුබලයක් ලබා දෙන ප්‍රධාන ආහාරයකි. ශක්තිය නිපදවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පෝෂක...
Read More
දුර ගමනක් ගියාම කකුලේ  ඉදිමීමක් වෙන්නේ ඇයි ?

දුර ගමනක් ගියාම කකුලේ ඉදිමීමක් වෙන්නේ ඇයි ?

දුර ගමනක් ගිහිල්ලා ගෙදර එද්දි ඇතැමෙකුගේ කකුල් දෙක හොදටම ඉදිමිලා තිබෙනවා ඔබ දැක ඇතුවාට කිසිදු සැකක් නැහැ. ඇතැම් විට ඒ අත්දැකිම ඔබත් විදිලත් ...
Read More