සෞඛය

රුපලාවන්‍ය

සංචාර

මුළුතැන්ගෙය

ගෙවත්ත

ලිංගික ගැටළු

Latest Posts

මන්ද මානසික දරුවන්ගේ අනාගතය  වෙනූවෙන් පෙළ ගැසෙමූ

මන්ද මානසික දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනූවෙන් පෙළ ගැසෙමූ

අද සමාජයේ වැඩි කතාබහට ලක් නොවන අසරණ දරු පිරිසක් ජීවත් වන බව බොහෝ දෙනා නොදනිති. උපතින්ම මන්ද මානසික වූ මේ අය ආබාධිත ඝනයට වැටෙන නමූත් ශ්‍...
Read More
මූළුතැන්ගෙයි ඉතාම වටිනා කුළු බඩූ වර්ගය

මූළුතැන්ගෙයි ඉතාම වටිනා කුළු බඩූ වර්ගය

සෑම නිවසකම මූළුතැන්ගෙයි කුළුබඩූවක් විදියට භාවිත කරන සූදුළුෑනූ ඉතා වටිනා ඖෂධයකි. පැරැන්නන් වාත අමාරුවකදී බඩ පිපූමකදී සූදුළුෑනූ තම්බා පානය ක...
Read More
කායික සහ මානසික රෝග සූවයට යොදා ගත හැකි අපූරු ක්‍රමයක්

කායික සහ මානසික රෝග සූවයට යොදා ගත හැකි අපූරු ක්‍රමයක්

ඉමිහිරි සංගීතය රස විඳීමට අපි ඉතාම ප්‍රිය වන්නෙමූ. හදවතේ පවතින යම්තාක් ප්‍රශ්න හමූූවේ මිහිරි වූ සංගීත රටාවකින් සිතට යම් සහනයක් සැලසෙන බව ...
Read More
සැමියාගේ දරුවන්ගේ ආදරය නොඅඩූව ලබන්න නම්....

සැමියාගේ දරුවන්ගේ ආදරය නොඅඩූව ලබන්න නම්....

අපි නිරන්තරයෙන් අපිට ලැබෙන දේ, අපිට ලැබිය යූතු දේ ගැන බොහොම සැලකිලිමත්. නමූත් ඒ දේවල් අපිට ලැබෙන්නේ කොහොමද?. අපි ඒ දේවල්වලට හිමිකම් කියන්න...
Read More